Rodzaje samoczynnych urządzeń gaśniczych

Zabezpieczenie budynków przed pożarem jest obowiązkiem zarządcy obiektów użytkowych. Brak odpowiednich systemów ochronnych może powodować naliczenie kar finansowych. Zgodnie z obowiązującym prawem miejsca, w których muszą znajdować się urządzenia przeciwpożarowe, to serwerownie. Jakie systemy są do dyspozycji?

Czym są samoczynne urządzenia gaśnicze?

Samoczynne urządzenia gaśnicze (SUG) to specjalnie zaprojektowane sprzęty wypełnione proszkiem ABC, który służy do gaszenia pożarów w zarodku. Zastosowane substancje nadają się go gaszenia:

  • ciał stałych,
  • cieczy palnych,
  • gazów.

gaśnica

Gaśnice tego typu mogą zatem ugasić płomienie, gdy palą się elementy drewniane, tworzywa sztuczne, pył węglowy, oleje oraz farby. Istotne jest, że działają  także w przypadku rozdzielni elektrycznych, które stanowią jeden z podstawowych elementów zarówno serwerowni mobilnych i stacjonarnych, jak i każdego obiektu użyteczności publicznej. Najważniejszą częścią samoczynnych urządzeń gaśniczych jest specjalny, automatyczny zawór ampułkowy. Kiedy temperatura wzrasta, zabezpieczenia pęka, uwalniając zmagazynowany środek gaśniczy.

Różne wielkości gaśnic samoczynnych

Najważniejsze rozróżnienie w przypadku samoczynnych gaśnic związane jest z wielkością całego sprzętu. Gaśnica tego typu może zawierać 2, 6, 10, 12 kg proszku ABC. Oprócz tego kolejnym elementem charakterystycznym dla poszczególnych modeli jest moment, w którym urządzenia zaczną działać, a to zależy od temperatury, jaka panuje w pomieszczeniach. Niektóre gaśnice samoczynnie włączają się, kiedy płomienie podwyższają temperaturę do 57 stopni Celsjusza, inne do 68 lub nawet 141.

To, jakie parametry odpowiadają danemu modelowi, podane jest w opisie technicznym danego produktu. Przed zakupem konkretnego towaru należy dokładnie przeczytać informacje zamieszczone przez producenta. Warto także sprawdzić, czy oferowany sprzęt został wyposażony w specjalny zawias ułatwiający wieszanie na suficie. W ten sposób sprzęty służące do ochrony pomieszczeń, które pozostają bez stałego nadzoru ludzi, idealnie spełnią swoje zadanie. Wszystkie gaśnice muszą przejść specjalne testy potwierdzające ich prawidłowe działanie.