Podstawowe informacje o instalacjach teletechnicznych

Jednym z działów techniki jest teletechnika, która zajmuje się zastosowaniem telekomunikacji w praktyce, w tym przede wszystkim obejmuje planowanie, wykonywanie oraz bieżące naprawy w obrębie sieci, urządzeń i całych systemów teletechnicznych.

Podstawowe informacje o instalacjach teletechnicznych

Instalacje teletechniczne tworzą potężną infrastrukturę składającą się z różnorodnych urządzeń i osprzętu zależnie od pełnionej funkcji. Stykamy się z nimi każdego dnia, dlatego warto dowiedzieć się więcej na temat ich najważniejszych cech oraz możliwych zastosowań.

Czym charakteryzują się instalacje teletechniczne?

Instalacje teletechniczne zwane są również niskoprądowymi, ponieważ pracują na niskim poziomie napięcia dochodzącym do 1 kV w przypadku prądu zmiennego lub 1,5 kV dla prądu stałego. Ich główne zadanie polega na wykorzystaniu sieci rozdzielczej, aby doprowadzić prąd do wszystkich odbiorników znajdujących się w danym miejscu. Instalacje te spotykamy w naszych domach, miejscach pracy, a także w budynkach użyteczności publicznej, magazynach oraz obiektach przemysłowych. Są wykorzystywane coraz częściej, ponieważ mają bardzo szerokie zastosowania i mogą służyć różnym celom.

Instalacje teletechniczne mogą tworzyć na przykład systemy alarmowe, telefoniczne, internetowe, domofoniczne i wideodomofoniczne, kontroli dostępu, radiowo-telewizyjne oraz monitoringu wizyjnego. Wykorzystuje się je także w systemach zarządzania budynkami, ponieważ pozwalają na gromadzenie w jednym miejscu informacji z wielu systemów i urządzeń. Instalacje teletechniczne umożliwiają szybkie reagowanie na pojawiające się zmiany i dzięki temu zwiększają bezpieczeństwo oraz komfort mieszkańców, a także pomagają w tym, aby budynek był w jak największym stopniu energooszczędny.

Montaż instalacji teletechnicznych

Instalacje teletechniczne muszą być projektowane i wykonywane zgodnie z przepisami prawa budowlanego. Ważne jest, aby wszystkie ich elementy wykonane były poprawnie pod względem technicznym, a także zamontowane w sposób schludny i mało widoczny, by nie psuć estetyki pomieszczeń. Jednocześnie istotne jest zapewnienie łatwego dostępu do całości instalacji, aby móc wymienić fragmenty w razie awarii albo gdy potrzebna będzie modernizacja bądź rozbudowa. Dzięki temu taka instalacja będzie pełniła swoje funkcje przez bardzo długi czas i nie będzie konieczności montażu zupełnie nowej w przypadku wszelkich modyfikacji czy unowocześnień.