Na czym polegają testy obciążeniowe serwerowni?

Testy obciążeniowe wykonywane są przede wszystkim w celu sprawdzenia, czy serwerownia została prawidłowo zaprojektowana i wykonana. Kontrolowana jest sprawność infrastruktury zasilającej, instalacji klimatyzacji i poprawności funkcjonowania tych systemów dla maksymalnej wartości obciążenia energetycznego. To nie są jedyne powody, dla których warto przeprowadzić tego rodzaju testy.

testowanie serwerowniTesty obciążeniowe serwerowni — jaki jest ich cel?

Na etapie projektowania serwerowni zawsze wykonuje się skrupulatne obliczenia i dobierane są rozwiązania, które mają zapewnić sprawność całego systemu. Jednak początkowe założenia muszą się sprawdzić w praktyce. Aby mieć taką pewność, warto wykonać wstępne testy obciążeniowe, dzięki którym można sprawdzić, czy wszystko działa, jak należy. Jest to najlepszy sposób, aby w przyszłości uniknąć problematycznych przestojów. W związku z tym należałoby zaplanować realizację testów obciążeniowych serwerowni jeszcze przed odebraniem prac od wykonawcy.

Testy obciążeniowe serwerowni umożliwiają skontrolowanie infrastruktury zasilającej, a także systemów chłodzenia i zasilania. W tym przypadku klimatyzacja musi działać prawidłowo, gdyż wysokie temperatury mogą spowodować samoczynne wyłączenie się sprzętu IT, co oczywiście również oznacza nieplanowane przestoje. Podczas testów obciążeniowych serwerowni sprawdzana jest praca poszczególnych elementów, poprawność ich wykonania i wdrożenia, a także skuteczność współdziałania systemów przy pełnym obciążeniu oraz po przekroczeniu nominalnej mocy. Oprócz tego testy z tego zakresu pozwalają na oszacowanie możliwości wynajmu wybudowanej przestrzeni.

Co jest sprawdzane podczas testów obciążeniowych serwerowni?

Podczas testów obciążeniowych wykonywane są typowe pomiary elektryczne, a także dokonywana jest weryfikacja wykonanych pomiarów. Zastosowanie znajdują kamery termowizyjne, które pozwalają sprawdzić instalację energetyczną. Oprócz tego kontrolowana jest jakość energii wraz z rejestracją, w tym przełączania obciążeń względem czasu.

Można bezpiecznie zbadać wydajność klimatyzacji przy kontrolowanym zaniku zasilania z sieci, a na tej podstawie ocenić, czy została ona prawidłowo dobrana do zaprojektowanego obciążenia. Jest to również najlepszy sposób na sprawdzenie, czy zastosowane zasilacze w ogóle będą w stanie poradzić sobie z tego rodzaju awariami.