Lokalizacja rozdzielnic elektrycznych

Za sprawny i bezpieczny rozdział energii elektrycznej na poszczególne obwody odpowiadają rozdzielnice elektryczne. To dzięki nim energia elektryczna, która dociera do budynku, może zasilać urządzenia podpięte do prądu. Rozdzielnica elektryczna jest elementem każdej instalacji elektrycznej, jednak może się różnić w zależności od swojego zastosowania. Wyjaśniamy, jakie są rodzaje rozdzielnic elektrycznych i gdzie powinny zostać zlokalizowane.

rozdzielnia elektrycznaJakie rodzaje i funkcje pełnią rozdzielnice elektryczne?

Rozdzielnica elektryczna to „łącznik” pomiędzy dostawcą i odbiorcą energii elektrycznej. Jest ona odpowiedzialna za podział, przetwarzanie oraz przesył energii elektrycznej. Spełnia jeszcze jedną, bardzo ważną funkcję – chroni przed uszkodzeniem podłączonych do prądu urządzeń w wyniku przepięcia oraz innych awarii. Wyróżniamy kilka rodzajów rozdzielnic elektrycznych. Możemy podzielić je ze względu na:

  • napięcie robocze – rozdzielnice niskiego, średniego, wysokiego, bardzo wysokiego napięcia,
  • konstrukcję – rozdzielnice tablicowe, skrzynkowe, szafowe,
  • zastosowanie – mieszkalne, przemysłowe, energetyczno-dystrybucyjne.

Niezależnie od tego, z jakim rodzajem rozdzielnicy mamy do czynienia, musi ona zostać odpowiednio zamontowana. Bardzo ważna jest jej lokalizacja, bo decyduje o swobodzie dostępu do sprzętu w przypadku awarii.

Gdzie zamontować rozdzielnicę elektryczną?

Rozdzielnica elektryczna powinna zostać zamontowana w łatwo dostępnym miejscu, w którym panują właściwe warunki wilgotnościowe oraz temperaturowe. To, gdzie zostanie ona zlokalizowana, ma związek m.in. z jej rodzajem. Inne „praktyki” podczas wyboru miejsca montażu rozdzielnicy stosuje się w przypadku sprzętu służącego do rozdziału energii w domu lub mieszkaniu, a zdecydowanie inne w przypadku budynków przemysłowych, szpitali, biurowców. Wybierając lokalizację rozdzielnicy elektrycznej, trzeba zwrócić uwagę na kilka ważnych kwestii. Najważniejszy jest łatwy dostęp do rozdzielnicy w przypadku awarii prądu lub innej sytuacji kryzysowej. Miejsce montażu rozdzielnicy powinno być łatwo dostępne dla mieszkańców lub obsługi budynku, jednak nie powinny do niego mieć dostępu osoby postronne. Rozdzielnica elektryczna musi także zostać zamontowana na odpowiedniej wysokości oraz właściwie zabezpieczona. Miejsce montażu rozdzielnicy należy wybrać, zważając na konieczność zachowania niezbędnych odległości od innych instalacji. Większość rozdzielnic elektrycznych montowana jest w pomieszczeniach gospodarczych lub pomieszczeniach technicznych.