Krótka historia sieci LAN

Powstanie pierwszej sieci LAN zmieniło życie przyszłych pokoleń. To dzięki niej mógł zostać wynaleziony oraz wdrożony dość abstrakcyjny, jak na czasy, w których się rodził, projekt. Sieć LAN oraz bezpośrednio związana z nią sieć Enternet były początkiem globalnej rewolucji cyfrowej. Wyjaśniamy, czym jest sieć LAN oraz jak wyglądały jej początki.

podłączone kable siecioweOd projektu do realizacji – jak powstała sieć LAN?

Komputery i ich możliwości sukcesywnie się zmieniały. Każdy, kto pamięta pierwsze komputery osobiste, czyli m.in. urządzenia z linii Commodore oraz Atari wie, z jakim skokiem technologicznym mamy do czynienia. Ciągły rozwój technologii wymusił poszukiwanie nowych rozwiązań dla biznesu oraz prywatnych użytkowników komputerów. Aby usprawnić pracę w firmach i instytucjach, zaczęto szukać sposobu na ułatwienie przesyłu danych oraz rozwiązań pozwalających na udostępnianie drukarek pomiędzy różnymi komputerami, bo ich zakup wiązał się z wyjątkowo wysokimi kosztami. Dzięki oszczędnemu oraz innowacyjnemu podejściu powstała sieć LAN, która dała początek nowej rewolucji. Obecnie każdy z nas w domu oraz w pracy korzysta z sieci LAN i ceni sobie to rozwiązanie, jednak utworzenie bezpiecznej sieci LAN poza własnym domem, jest dość trudne. W celu łączenia komputerów w obrębie budynku lub kilku budynków konieczny jest montaż dostosowanej do wielkości sieci serwerowni.

Czym jest sieć LAN?

Local Area Network, w skrócie LAN, to sieć lokalna, której założeniem było łączenie kilku urządzeń, czyli komputerów i drukarek w obrębie jednej firmy lub instytucji. Pomimo poważnych problemów technologicznych powstała pierwsza sieć, która łączyła ze sobą komputery podłączone na kilku amerykańskich uniwersytetach. Było to w roku 1969, który zapisał się pod nazwą ARPANET. Po wielu latach mozolnej pracy i zawirowań na rynku oraz walki o pierwszeństwo w opracowaniu jednego, kompatybilnego z wszystkimi urządzeniami i kablami systemu, doszło do przełomu, dzięki któremu możemy obecnie korzystać nie tylko z łączących komputery i inne urządzenia w obrębie domu, biura, uczelni czy firmy sieci lokalnych, ale także mamy nieograniczany dostęp do globalnych zasobów sieci. Historia sieci LAN to przykład udoskonalania dostępnych w danym momencie rozwiązań. Dziś lokalne sieci komputerowe to standard, bez którego nie wyobrażamy już sobie normalnego życia.