Jakie są najczęstsze przyczyny pożarów w serwerowniach?

Serwerownią nazywamy specjalnie wydzielone pomieszczenie, które zapewnia optymalne warunki do pracy serwerów i innych elementów wchodzących w skład sieci komputerowych. Aby dobrze chroniły dane i umożliwiały płynną pracę, muszą spełniać odpowiednie warunki. Jednym ze zjawisk, które mogą zaburzyć te czynności, jest niewątpliwie pożar. Jakie są najczęstsze przyczyny pożarów w serwerowni i jak można im zapobiec?

Zwarcia i przeciążenia oraz niewłaściwy montaż urządzeń chłodzących 

Aby skutecznie zabezpieczyć serwerownię stacjonarną czy serwerownię mobilną przed wystąpieniem pożaru w pierwszej kolejności warto się dowiedzieć, kiedy może dojść do tego zjawiska. Otóż z pożarem najczęściej mamy do czynienia w przypadku przeciążeń, zwarć bądź innych awarii urządzeń elektrycznych i innych elementów znajdujących się w pomieszczeniu.

Warto jednak pamiętać, że takie urządzenia najczęściej są zainstalowane w szafach typu rack, więc podczas pojawienia się ognia zwykle dochodzi do zapalenia obudów uszkodzonych urządzeń, a straty nie są duże. Kolejną kwestią jest nieprawidłowy montaż urządzeń chłodzących. Nie warto oszczędzać na klimatyzacji precyzyjnej, a montaż najlepiej zlecić specjalistom. Dzięki temu pomieszczenie będzie bezpieczne, a możliwość kontrolowania temperatury z dokładnością do 1°C skutecznie zabezpieczy sprzęty przed przegrzaniem.

 

kable w serwerowni

Jak poradzić sobie z pożarem w serwerowniach? 

Czasami zdarza się tak, że nawet mimo najlepszej jakości klimatyzacji precyzyjnej czy regularnych przeglądów sprzętów znajdujących się w serwerowni dochodzi do pożaru. Przedsiębiorcy nie mają bowiem wpływu na sytuacje losowe. Mogą za to zminimalizować ewentualne szkody. Aby to zrobić, wystarczy zamontować system gaszenia gazem.

To samoczynne urządzenia gaśnicze, które wykrywa i alarmuje o pożarze, a także zwalcza go w zarodku. Doskonale się sprawdzi w serwerowniach z uwagi na to, że są to pomieszczenia, w których używanie wody jako środka gaśniczego nie jest wskazane. Gaszenie wodą może doprowadzić do uszkodzenia gaszonych urządzeń i pomieszczeń, a co za tym idzie – wygenerować duże straty finansowe.