Jak system VESDA pozwala zachować bezpieczeństwo serwerowni?

Serwerownie to kluczowe elementy infrastruktury IT każdej firmy. Właściwe zabezpieczenie tych przestrzeni przed pożarem jest zatem niezwykle istotne. System VESDA jest jednym z najbardziej zaawansowanych i skutecznych systemów wykrywania dymu na rynku. Pozwala na bardzo wczesne wykrycie zagrożenia i minimalizację ryzyka uszkodzeń sprzętu oraz utraty danych. W niniejszym artykule omówimy, jak działa system VESDA.

Funkcjonowanie systemu VESDA

System VESDA opiera się na zastosowaniu technologii aspiracyjnej, która polega na analizę próbek powietrza z otoczenia przez specjalistyczne czujniki optyczne. W porównaniu do tradycyjnych detektorów dymu, system VESDA jest w stanie wykryć obecność cząstek dymu na znacznie wcześniejszym etapie rozwoju pożaru, co pozwala na szybszą reakcję i podjęcie niezbędnych działań mających na celu zabezpieczenie serwerów i urządzeń IT przed ewentualnymi uszkodzeniami.

Zalety systemu VESDA

System VESDA ma szereg zalet, które sprawiają, że jest szczególnie atrakcyjny dla zastosowań w serwerowniach i jest szczególnie chętnie instalowany w ramach instalacji elektrycznych Warszawa. Przede wszystkim, jego zdolność do wczesnego wykrywania zagrożeń pożarowych pozwala uniknąć wpływu ognia na urządzenia oraz minimalizować czas przestoju spowodowany awarią. Ponadto, system VESDA cechuje się wysoką czułością, która umożliwia wykrycie nawet niewielkich ilości dymu, co jest szczególnie istotne w przypadku serwerowni, gdzie może dochodzić do przegrzewania się poszczególnych elementów sprzętu.

wejście do serwerowni

Instalacja systemu VESDA

Instalacja systemu VESDA odbywa się za pomocą specjalistycznych sieci rur, przez które pobierane są próbki powietrza z pomieszczenia. Następnie próbki te są analizowane przez czujniki optyczne systemu, które określają zawartość cząstek dymu w próbkach i wysyłają sygnał do jednostki centralnej w przypadku wykrycia zagrożenia pożarowego. System jest elastyczny i może być dostosowany do różnorodnych układów serwerowni, a także zintegrowany z innymi systemami bezpieczeństwa.