Jak działają systemy gaszenia gazem? 

Ochrona przeciwpożarowa jest bardzo ważna w każdym budynku, jednak nie wszędzie może być stosowane gaszenie zwykłą wodą, pianą czy gaśnicami proszkowymi. Takie miejsca jak serwerownie, centra przetwarzania danych, stacje transformatorowe, elektrownie, muzea, laboratoria czy szpitale wymagają innych sposobów ochrony.

Tu sprawdzą się systemy gaszenia gazem, które nie tylko skutecznie radzą sobie z pożarami, ale także nie doprowadzają do uszkodzeń pomieszczeń i przedmiotów w nich się znajdujących.

Elementy systemu gaszenia gazem 

Gaszenie gazem znajduje zastosowanie wszędzie tam, gdzie gaśnice wodne, pianowe czy proszkowe mogłyby doprowadzić do zbyt dużych zniszczeń. Jest to bardzo wydajna metoda, która pozwala na szybkie przerwanie procesu spalania. Do tego celu wykorzystywane mogą być gazy chemiczne, gazy obojętne albo dwutlenek węgla.

Całość systemu gaszenia gazem składa się z kilku elementów:

  • Urządzenia wykrywające pożar, czyli tak zwane czujki i detektory, które mogą działać automatycznie, gdy pojawia się zagrożenie pożarowe, albo włączane są ręcznie.
  • Właściwa instalacja gaśnicza, w której skład wchodzą zbiorniki z gazami wraz z przewodami rozprowadzającymi oraz dyszami wylotowymi, przez które wydostaje się gaz podczas procesu gaszenia.
  • Układ sterowania, czyli urządzenia sterujące, które uruchamiane są automatycznie lub ręcznie podczas pożaru.

Działanie systemu 

System gaszenia gazem działa w ten sposób, że po wykryciu pożaru przez detektory i inne urządzenia monitorujące następuje ręczne lub automatyczne włączenie właściwej instalacji gaśniczej. Od tego momentu do pomieszczenia, w którym zaczęło się coś palić, zaczyna być wtłaczany gaz wypierający znajdujące się w tej przestrzeni powietrze. W ten sposób zmniejsza się również stężenie tlenu w miejscu pożaru. Dzięki temu przerywamy reakcję spalania, czyli utleniania, w wyniku czego zmniejsza się wielkość pożaru, a po pewnym czasie następuje zupełne jego ustanie.

Instalacje gaszenia gazem pozwalają na ugaszenie pożaru bezpośrednio przez przerwanie procesu spalania, ponieważ w danej przestrzeni zaczyna być coraz mniej tlenu. Nie potrzeba do tego wody ani piany czy innych środków gaśniczych, które mogłyby spowodować dodatkowe uszkodzenia w pomieszczeniu. Jest to szczególnie istotne w miejscach, w których znajdują się serwery, urządzenia elektryczne i elektroniczne, a także cenne zbiory. Dlatego wszędzie tam wybór systemów gaszenia gazem będzie najlepszą opcją, która spowoduje najmniej strat, gdy niespodziewanie wybuchnie pożar.