Elementy wyposażenia serwerowni

Serwerownia to specjalistyczne wydzielone pomieszczenie, będące środowiskiem pracy sprzętu serwerowego i sieciowego. Jakie urządzenia i instalacje powinny znaleźć się w serwerowni, aby zapewnić najlepsze warunki dla znajdującego się w niej sprzętu informatycznego?

Szafy teleinformatyczne

Szafy teleinformatyczne, zwane także szafami rack lub szafami serwerowniaserwerowymi są podstawowym elementem wyposażenia serwerowni. To właśnie w szafach mieszczą się serwery, macierze dyskowe, routery, przełączniki itp. Szafy serwerowe mają standardową szerokość 19”, kompatybilną z większością urządzeń serwerowych. Budowa szaf umożliwia optymalizację przestrzeni w serwerowni, zapewnia organizację okablowania i właściwego chłodzenia mieszczącego się w nich sprzętu. Szafy ustawia się w rzędach bokami do siebie.

 

Zasilanie

Serwerownie korzystają z zasilania budynku, w którym się znajdują. Dodatkowo wyposażane są w zasilacze UPS, które zabezpieczają przed niebezpiecznymi dla urządzeń skokami i zanikami napięcia. Niezwykle ważna jest ciągłość pracy sprzętu, dlatego, oprócz zasilania podstawowego instalowane jest także zasilanie awaryjne w postaci agregatów prądotwórczych. Już na etapie projektowania serwerowni należy uwzględnić rozmieszczenie okablowania oraz urządzeń zasilających.

 

Klimatyzacja

Niezbędnym elementem wyposażenia serwerowni jest odpowiedni system chłodzenia. Należy zadbać o to, by temperatura i wilgotność w pomieszczeniu utrzymywały się na określonym, stałym poziomie. W przeciwnym razie mogą wystąpić problemy w działaniu serwerów. Ciągłość pacy oraz bezpieczeństwo danych w firmie to priorytety, dlatego niezwykle ważna jest niezawodność systemu klimatyzacji. Instalacja klimatyzacji precyzyjnej optymalizującej chłodzenie serwerowni zapewnia dostarczanie odpowiedniej ilości powietrza o parametrach najlepszych dla właściwego funkcjonowania sprzętu IT.

 

Systemy bezpieczeństwa

Serwerownie to pomieszczenia specjalistyczne, do których wstęp powinny mieć wyłącznie osoby uprawnione. Aby zabezpieczyć je przed nieautoryzowanym dostępem, montowane są systemy bezpieczeństwa fizycznego, takie jak telewizja przemysłowa, system kontroli dostępu czy system sygnalizacji napadu. Ponadto, pomieszczenia wyposażane są w czujniki stanu urządzeń i instalacji, które w przypadku wystąpienia problemów, automatycznie informują o tym uprawnioną osobę.