Czym jest zasilanie gwarantowane?

Zasilanie gwarantowane to systemy chroniące różnego rodzaju urządzenia elektryczne przed spadkami napięcia oraz innymi zakłóceniami. Taka ochrona jest szczególnie istotna wszędzie tam, gdzie nawet chwilowe problemy z elektrycznością mogłyby spowodować uszkodzenia, utratę ważnych danych czy przerwę w pracy niosącą za sobą bardzo negatywne skutki.

Dlatego warto dowiedzieć się więcej, czym jest ten rodzaj zasilania i gdzie może być wykorzystywany.

Gdzie znajduje zastosowanie zasilanie gwarantowane?

Zasilanie gwarantowane (awaryjne) jest wykorzystywane w rozmaitych obiektach, w tym na przykład w systemach informatycznych, aparaturze medycznej, na liniach produkcyjnych w zakładach oraz w wielu innych urządzeniach, które powinny działać nieprzerwanie, niezależnie od tego, czy zasilanie z sieci jest w danym momencie wystarczające, czy też nastąpiła przerwa w dostawach prądu. Systemy zasilania awaryjnego są niezbędne w bardzo wielu miejscach, aby chronić zamontowane w nich instalacje wraz z urządzeniami odbiorczymi. Pomagają w zapewnieniu bezpieczeństwa i płynności procesów niezależnie od warunków zewnętrznych. Dzięki zastosowaniu zasilania gwarantowanego unika się wydatków związanych z nagłym zatrzymaniem płynności produkcji czy utratą istotnych danych.

Jak działa zasilanie awaryjne?

Aby zasilanie gwarantowane działało w sposób efektywny, tworzy się całe systemy składające się z wielu elementów, które zapewniają bezpieczeństwo elektroenergetyczne. Najważniejsza w całości jest rozdzielnia elektryczna, która pozwala na efektywne przekazywanie zasilania z sieci. Kolejnymi istotnymi elementami są zasilacze UPS montowane pomiędzy rozdzielnią a urządzeniami odbiorczymi. Zadaniem tych zasilaczy jest zapewnienie odpowiedniego poziomu zasilania bez żadnych zakłóceń, nawet gdy sieć zewnętrzna przestaje dostarczać prąd. Dodatkowo w systemie zasilania gwarantowanego mogą znaleźć się również generatory prądotwórcze, które pozwalają na poradzenie sobie z dłuższymi brakami energii elektrycznej.

Dzięki połączeniu wszystkich wymienionych elementów systemu zasilania awaryjnego dany zakład produkcyjny, biuro, serwerownia, szpital czy inna jednostka ma zapewnioną niezależność energetyczną i może działać niezawodnie, nawet wtedy gdy przychodzące napięcie jest zbyt niskie lub pojawiają się przerwy w dostawach prądu.