Co należy wiedzieć o utrzymaniu serwerowni?

Utrzymanie serwerowni to kolejny etap po jej zaprojektowaniu, wybudowaniu i uruchomieniu. Jest to też etap, który trwa najdłużej. Zapewnienie stałego serwisu, konserwacji i modernizacji urządzeń jest niezbędne, by zachować ich pełną sprawność oraz ciągłość danych. Poznajmy czynności związane z utrzymaniem serwerowni.

mężczyzna w serwerowniUtrzymanie infrastruktury

Serwisowaniem infrastruktury informatycznej w serwerowni zajmuje się autoryzowana jednostka serwisowa. Zazwyczaj jest to ta sama firma, która projektowała i budowała naszą serwerownię. Opieka serwisowa obejmuje regularne przeglądy systemów i urządzeń znajdujących się na wyposażeniu centrum danych, a także pomoc w sytuacjach kryzysowych, wymagających natychmiastowej reakcji, jak np. awarie sprzętu. Systematycznie przeprowadzane przeglądy mają na celu sprawdzanie poprawności funkcjonowania całej infrastruktury zainstalowanej w serwerowni, a także dają możliwość szybkiego reagowania w razie konieczności. Wczesne wykrycie objawów ewentualnych awarii pozwala podejmować odpowiednie działania naprawcze.   Zapewnienie przeglądów i serwisowania infrastruktury informatycznej w serwerowni jest warunkiem bezpieczeństwa danych oraz niezawodności działania całego systemu. Warto więc korzystać z usługi opieki serwisowej nawet po upływie okresu gwarancyjnego. Już na etapie projektowania serwerowni warto zaplanować jej przyszły rozwój. Pozwoli nam to zmniejszyć koszty modernizacji infrastruktury w przyszłości.

Kontrola bezpieczeństwa danych

Na utrzymanie serwerowni składają się nie koszty zakupu i serwisu urządzeń. Niezwykle ważne jest także zapewnienie bezpieczeństwa danych. W tym celu niezbędne jest zapewnienie odpowiedniego zasilania, w tym zasilaczy UPSagregatów prądotwórczych, które zapewnią działanie sprzętu IT w przypadku wystąpienia zaniku napięcia w sieci i przerw w dostawie prądu. Bezpieczeństwo danych wymaga również stałej kontroli parametrów, takich jak temperatura, wilgotność czy przepływ powietrza. Odpowiednie warunki środowiskowe są niezbędne do zapewnienia niezawodności działania urządzeń w serwerowni.

Prowadzenie  działań z zakresu utrzymania serwerowni wymaga pewnych nakładów finansowych, jednak jest niezbędne, aby zapewnić sprawne działanie firmie.