Termomodernizacja budynków szkoły w Marianowie

Gazele 2023

Prowadzona przez nas inwestycja zakłada wymianę sieci elektrycznych i teletechnicznych, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej oraz naprawę dachów. Przeprowadzimy również modernizację ocieplenia, która polegać będzie na wymianie tradycyjnej kotłowni węglowej na pompę ciepłafotowoltaikę. W ten sposób szkoła w Marianowie uzyska oszczędności w zużyciu energii i niemalże całkowicie zrezygnuje z emisji zanieczyszczeń do środowiska. Warto dodać, że wszelkie prace termomodernizacyjne zostaną przeprowadzone bez przerywania zajęć edukacyjnych. Inwestycja składa się z trzech etapów: modernizacji warsztatów szkolnych, modernizacji budynku szkoły oraz modernizacji internatu.

https://www.narew.info/wiadomosci/21063,35-mln-zlotych-na-termomodernizacje-zespolu-szkol-centrum-ksztalcenia-rolniczego-w-marianowie-vieo